Over onze huisartsenpraktijk Ter Apel

Geschiedenis
Op 19 juli 2006 werd onze groepspraktijk geopend door burgemeester Broertjes. Daarmee werden de 3 praktijken van dokter Deelstra, Heslinga en Toonstra in een gebouw ondergebracht. Dokter Toonstra werd op 1 oktober opgevolgd door dokter Bulk.
Het bleek niet eenvoudig om de praktijken soepeltjes tot een groepspraktijk samen te smelten maar gaandeweg liepen de zaken steeds beter en inmiddels merken we dat ons samengaan behoorlijke voordelen oplevert. We blijven uiteraard hard werken om de huisartsenzorg in Ter Apel te verbeteren en nog meer voordeel uit ons samengaan te halen.

Dienstverlening
Een van de belangrijkste redenen om samen te gaan was het verbeteren van de dienstverlening. In een aantal opzichten zijn we daarin geslaagd:
Het aantal assistentes dat ‘s morgens de telefoon beantwoordt is verhoogd van 3 naar 4 en soms zelfs 5.
In tegenstelling tot voorheen kunt u de praktijk ook bereiken als uw huisarts op vakantie is. Herhaalmedicatie en het assistentenspreekuur gaan gewoon door en als u een probleem heeft dat niet kan wachten totdat uw eigen huisarts terug is, heeft de waarnemer uw medisch dossier meteen bij de hand.
Natuurlijk blijven er ook genoeg punten over waarop het allemaal nog beter kan en die horen we graag van u zodat we eraan kunnen werken.

Uitbreiding zorg
Dankzij de gebundelde krachten van de drie praktijken is het mogelijk om de zorg uit te breiden. Elke huisarts kan zich namelijk richten op een eigen specialisatie en datzelfde geldt voor de praktijkverpleegkundigen en assistentes.
Sinds de start van de groepspraktijk zijn een aantal zaken opgestart waaronder ECG’s (hartfilmpjes), echoscopie en 24-uurs bloeddruk- en longfunctiemetingen.
We zijn echter nog lang niet klaar. De huisartsen, verpleegkundigen en assistentes in onze praktijk volgen voortdurend scholingen om de zorg verder uit te breiden en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Vragen? Neem contact met ons op

/