Klachtenregeling

De medewerkers van de huisartsenpraktijk spannen zich in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch over bepaalde zaken niet tevreden dan vernemen wij dit graag van u zodat wij dit met u kunnen bespreken. Bij voorkeur doet u dit in gesprek met uw huisarts. U kunt een klacht ook schriftelijk indienen. U kunt hiervoor een klachtenformulier bij de assistente aan de balie halen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie over de klachtenregeling kunt u in de folder vinden en op www.skge.nl. De folder kunt u bij de assistente aan de balie verkrijgen.

Vragen? Neem contact met ons op

/