Spreekuur en visites

Onze praktijk is op alle werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend. Uitzonderingen worden ruim van tevoren aangegeven op deze website, in de krant en in de wachtkamer. Als uw huisarts op vakantie is kunt u nog wel gewoon herhaalrecepten aanvragen, het assistenten- of verpleegkundigenspreekuur bezoeken of (in spoedgevallen) een andere arts raadplegen.

Pauze en overleg
Van 10:15 – 10:45 uur en van 15:15 – 15:45 uur is er pauze en overleg. Wij zijn dan aan de balie en telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Afspraak maken
Tussen 8:00 en 10:30 uur kunt u op telefoonnummer 0599-589050 een afspraak maken. Als u om medische redenen niet in staat bent om langs te komen, kan de huisarts een visite bij u afleggen. Een telefonisch consult is mogelijk buiten spreekuurtijden. U kunt hierover overleggen met de assistente.

Reden van komst en consultduur
Om het spreekuur beter te plannen zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Uiteraard is ook de assistente gebonden aan het beroepsgeheim. Als u meer tijd nodig heeft dan 10 minuten dan kunt u dit bij de assistente aangeven.

Dossierinzage
Als u inzage wilt in uw eigen dossier kunt u dat bij de assistente aanvragen.

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen belt u met de praktijk op telefoonnummer 0599-589050 en toetst u -0- in het keuzemenu. Deze lijn wordt meteen aangenomen. In overleg met u komt de dokter dan naar u toe of u wordt met voorrang op de praktijk opgevangen.

Waarneming
Buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de Doktersdienst op nummer 0900-9229 . Dit geldt uiteraard alleen voor spoedgevallen.
Als uw eigen huisarts op vakantie is, kunt u met dringende zaken terecht bij een van de andere huisartsen van de praktijk.

Telefonisch consult
Tussen 8:00 en 10:00 uur kunt u op telefoonnummer 0599-589050 ook vragen of uw huisarts u even terugbelt voor een telefonisch consult.

Uitslagen

Tussen 11:00 en 12:00 uur kunt u op hetzelfde nummer bellen voor uitslagen van onderzoeken. Met het oog op de aangescherpte privacywet willen wij u er graag op wijzen dat uitslagen enkel aan de persoon zelf kunnen worden medegedeeld en niet aan anderen.

E-mailconsult
Het is momenteel nog niet mogelijk om via e-mail met uw huisarts te corresponderen. Wij sluiten niet uit dat dit in de nabije toekomst wel kan.

Urine onderzoek
Uw urine laten controleren op een blaasontsteking kan tussen 8:00 – 10:00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Zorg er wel voor dat uw naam en geboortedatum duidelijk op het potje staan. Vervolgens kunt u tussen 11 en 12 uur bellen voor de uitslag.

Vragen? Neem contact met ons op

/