Griepvaccinaties en pneumokokken 2023

De griepvaccinaties worden dit jaar gegeven op dinsdag 31 oktober van 15.00-19.00 uur en dinsdag 7 november van 15.00-19.00 uur hier in de praktijk. Mocht u in aanmerking komen voor de griepvaccinatie dan krijgt u van uw huisarts een uitnodiging voor deze dag.

De datum voor de pneumokokkenvaccinaties is donderdag 23 november van 13.30 uur tot 16.45 uur. Ook hiervoor ontvangt u een uitnodiging indien van toepassing.

Vragen? Neem contact met ons op

/