Darmonderzoek bij kinderen

Huisarts H. Bulk doet mee aan een onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG. Er wordt onderzocht of een sneltest in de ontlasting ons helpt om bij kinderen het onderscheid te maken tussen functionele buikklachten en de chronische darmontsteking.

Chronische buikpijn en diarree komen veel voor bij kinderen in de huisartsenpraktijk. Veel kinderen worden verwezen naar het ziekenhuis voor verdere diagnostiek; dat is belastend voor de kinderen en hun ouders.

Wie kan er mee doen?
Alle kinderen van 4 tot 18 jaar met langdurige buikpijn of langdurige diarree kunnen meedoen. Voorwaarde is wel dat uw kind patiënt is bij huisarts Bulk. Heeft u interesse geeft u dit dan aan bij uw huisarts, H. Bulk.

Vragen? Neem contact met ons op

/